Berberyna 

Berberyna to naturalny alkaloid znany ze swoich korzystnych efektów na układ metaboliczny, w tym zdolność do obniżania poziomu cukru we krwi i poprawy wrażliwości na insulinę.

Berberyna 

  • Dowody z badań klinicznych przeprowadzonych u osób z cukrzycą typu 2 sugerują, że berberyna jest w stanie obniżyć poziom cukru we krwi w podobnym stopniu jak niektóre leki przeciwcukrzycowe. U osób z zaburzeniami metabolicznymi ograniczone badania sugerują, że berberyna może poprawiać poziom lipidów we krwi i enzymy wątrobowe. 
  • Wydaje się, że głównym mechanizmem działania berberyny jest stymulacja enzymu kinazy białkowej aktywowanej monofosforanem adenozyny (AMPK), głównego regulatora homeostazy energii komórkowej, który bierze udział w wielu procesach biologicznych, w tym w regulacji glukozy , metabolizm lipidów i białek.